Elmer-ohjelmiston rinnakkainen tehokkuus

Keskeinen tekijä Elmerin hyödyntämisessä sähkömekaanisten ongelmien simulointiin, on sen hyvä skaalautuvuus ajattessa isolla määrällä suorittimia. Elmerin etuna on se, että se on alusta asti rinnakkaistettu MPI:llä, joten ohjelmiston arkkitehtuuria ei ole jälkikäteen tarvinnut lähteä muokkaamaan.

Ensimmäisiä realistisia skaalautuvuustestejä joiden perusteella jatkokehitykseen uskallettiin lähteä, oli sähkömoottorin vyyden aiheuttaman magneettikentän simulointi. Ohessa on esitetty vyyhdenpäässä kulkevan virran aiheuttama magneettivuon tiheys.

Magneettivuon tiheys sähkömottorin päätykäämissä. Mallin spesifiointi ja verkostus M. Lyly ABB.
Magneettivuon tiheys sähkömottorin päätykäämissä, M. Lyly ABB, 2013.

EsimerkkitapauksessaOheisessa taulokossa on esitetty sähkömoottorin päätykäämin aiheuttaman magneettikentän simuloinnin rinnakkaistuvuus CSC:n Sisu superkoneella. Tehtävssä oli noin 15 miljoonaa vapausastetta. Kuten taulukosta nähdään skaalautuvuus jatkuu hyvänä aina 256:en ytimeen saakka. Suotuisasta muistihierarkiasta johtuen skaalautuvuus on paikoin jopa superlineaarista ts. ytimien lukumäärän kahdentaminen nostaa nopeuden yli kaksinkertaiseksi.

#procsT(P)/sT(P)/T(2P)
41366
89061.5
162603.5
321222.1
64462.1
128381.8
256132.1
Sähkömoottorin vyyhdenpään magneettikentän laskennan skaalautuvuus Elmerillä, J. Ruokolainen, CSC, 2013.