Projekti

Viime vuosikymmenien kehitys tietokonelaitteistossa on tuonut suunnittelijoille riittävästi laskentatehoa monifysikaalisten ongelmien ratkaisemiseen. Tämä on luonut mahdollisuuden analysoida ja suunnitella laitteita tarkemmin ja samalla luoda kehittyneempää teknologiaa, edellyttäen että ohjelmistojen ominaisuudet pysyvät käytettävissä olevien laskennallisia resurssien tasalla.

SEMTEC-projekti pyrkii kehittämään ratkaisumenetelmiä ja metodologioita magnetomekaanisten kytkettyjen ongelmiin energiamuuntimissa, erityisesti pyörivissä sähkökoneissa. Päätavoitteena on kytkentä sähkömagnetiikan, mekaniikan, akustiikan, termodynamiikan ja nestevirtauksen välillä. Tarkoituksena on tuottaa innovatiivisia ja tarkkoja menetelmiä värähtelyiden ja melun torjumiseksi ja laitteiden energiatehokkuuden parantamiseksi. Kyseessä olevat tapaukset ovat enimmäkseen kolmiulotteisia, joka suuntaa meidät kehittämään edellä mainitut ratkaisut avoimen lähdekoodin FEM-ohjelmistoon Elmer. Laskentaohjelmiston rinnakkainen tehokkuus on keskeisessä asemassa pyrittäessä riittävään laskentanopeuteen.

SEMTEC on Tekesin osittain rahoittama ns. verkottunut tutkimushanke, jossa mukana ovat VTT, CSC, kolme yliopistoa sekä seitsemän sähkömekaanisen teollisuuden yritystä. Projekti toteutetaan läheisessä yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yritysten välillä.

Tutkimuslaitokset:

 1. Teknologian tutkimuskeskus VTT
 2. Aalto-yliopisto
 3. Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 4. Tampereen teknillinen yliopisto

Yritykset:

 1. ABB Oy
 2. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
 3. KONE Oyj
 4. Konecranes Global Oy
 5. Ingersoll-Rand Finland Oy
 6. Skanveir Oy (poistui konsortiosta alkuvuonna 2016)
 7. Sulzer Pumps Finland Oy
 8. Trafotek Oy

 

Lisätietoja projektista antavat:

Janne.Sami.Keränen (at) vtt.fi (projektin koordinaattori)
Jan.Westerlundin (at) fi.abb.com (ohjausryhmän puheenjohtaja)
Peter.Råback (at) csc.fi (Elmer-ohjelmiston tuotepäällikkö)