SEMTEC-projektin taustaa

SEMTEC

SEMTEC on Tekesin osittain rahoittama ns. verkottunut tutkimushanke, jossa mukana ovat VTT, CSC, TTY, LTY ja Aalto yliopisto sekä seitsemän sähkömekaanisen teollisuuden yritystä. SEMTEC-projektissa pyritään laskennalliseen tieteeseen perustuvan sähkökoneiden tuotekehityksen yleistymiseen suomalaisessa sähkömekaanisessa teollisuudessa. Hankkeen yritysjäsenillä on myös omat rinnakkaiset kehittämishankkeensa.

 

Mihin projektilla pyritään?

Projektissa hyödynnetään CSC:n kehittämän avoimen lähdekoodin Elmer-laskentaohjelmistoa ja edistetään sen laajempaa käyttöä niin suomalaisessa teollisuudessa kuin alan tutkimuksessa. Elmeriin kehitetään ominaisuuksia, joita ei ole kaupallisissakaan ohjelmistoissa, sekä nopeutetaan  laskentaa tuotekehitysprosessia varten.

 

 Millaisia hyötyjä projektista on suomalaisille teollisuusyrityksille?

Paremmat laskentatyökalut mahdollistavat laskennallisen tuotekehityksen ja nopeuttavat näin merkittävästi tuotekehitysprosessia. Tuotteet saadaan entistä nopeammin ja edullisemmin kustannuksin markkinoille, koska prototyyppejä tarvitaan vähemmän”, selittää projektin koordinaattori Janne Keränen VTT:ltä projektin hyödyistä.

Autoteollisuus on jo siirtynyt hyödyntämään kokonaisvaltaisemmin laskentaa ja muut tuotantoteollisuuden alat seuraavat nyt perässä. Tuotekehitysprosessi nopeutuu, kun laskennallista tuotekehitystä voidaan tehdä rinnakkain, monesta näkökulmasta samaan aikaan ja prototyyppejä tarvitaan vasta tuotekehityksen loppuvaiheessa. Myös tuotteiden räätälöinti asiakkaan tarpeita varten on helpompaa laskentaa hyödyntäen.”

 

Miksi juuri Elmer?

Elmer soveltuu monipuolisuutensa hyvin monille eri teollisuudenaloille. Teollisuudessa on kova tarve kehittää ja nopeuttaa laskentaa, jotta siitä saataisiin entistä houkuttelevampi työkalu tuotekehitykseen. Myös vapaan lähdekoodin hyötyjä on alettu ymmärtäää teollisuudessa entistä paremmin”, kertoo Elmer ohjelmiston kehittäjä Peter Råback CSC:ltä.

Kukaan ei ajattelekaan korvaavansa kaupallisia ohjelmistoja täysin, vaan pikemminkin käyttää Elmeriä siihen, missä se on muita ohjelmistoja parempi ja mihin muilla työkaluilla ei pystytä”, sanoo Keränen.

”On kaikkien etu, että käyttäjät ja kehittäjät ovat läheisessä vuorovaikutuksessa ja maantieteellisesti lähellä toisiaan. Elmerillä lasketaankin sähkömekaanisessa teollisuudessa pian erittäin tehokkaasti ja entistä tarkemmin monifysikaalisia tehtäviä”, vahvistaa Keränen

 

Jatkohyödyntäminen

Projektin yhtenä tavoitteena on saada Elmer ja muut avoimen lähdekoodin ohjelmistot sekä yliopistoissa ja VTT:llä saadut laskennallisen tutkimuksen tulokset käyttöön teollisuudessa. Tavoitteena on myös tehdä tästä Elmer-käyttäjäryhmästä pidempiaikainen, eli jatkaa kehitystä SEMTEC-projektin jälkeenkin uusissa projekteissa.