Trafotekin näkökulma

SEMTEC yhdistää Elmerin ja Eeliksen

[Eräs SEMTEC-projektin osallistujista on Trafotek Oy. Tiina Leiponen CSC:ltä haastetteli Trafotekin Eelis Takalaa heidän näkemyksistään projektissa.]

Trafotek on suomalainen yritys, joka tarjoaa kansainvälisillä markkinoilla teollisuudelle ratkaisuja sähkön laadun parantamiseen, energiatehokkuuden edistämiseen ja uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen.Tehomuuntajapuolen tuotteet suunnitellaan ja kootaan Turun tehtaassa.

Trafotekin toiminnan kulmakivinä on ollut osaaminen ja pitkä kokemus tehoelektroniikasta ja tehomuuntajista. Trafotek panostaa toimialansa moderniin teknologiaan, tehokkaaseen tuotantoon, materiaalien hallintaan sekä tuotteittensa korkeaan laatuun. Trafotek lähti mukaan Tekes-rahoitteiseen SEMTEC-projektiin nopeuttaakseen tuotekehitystä suurteholaskennan avulla.

Elmer-ohjelmiston aktiivikäyttäjänä Eelis Takala ymmärtää yrityksensä tuotannolliset vaatimukset sekä rinnakkaislaskennasta saadut hyödyt.

Elmer-ohjelmisto on Trafotekissa sisäisen laskentapalvelun ydin, joka hoitaa monifysikaalisen mallinnuksen ”heavy liftingin”. Elmerin vahvuutena on sen monipuolisuus ja hyvä rinnakkaistuvuus”, Eelis Takala kertoo.

Automatisoitumisesta hyödyt irti

Toimintamme perustuu siihen, että pystymme mukauttamaan tuotteitamme moniin vaativiin mitoituksiin. Elmerin avulla pystymme nyt mallintamaan tuotteemme ja näin edelleen parantamaan huippulaatuisia tuotteitamme ja lisäämään kilpailukykyämme omalla vahvuusalueellamme, jossa pienet erot ratkaisevat”, Takala sanoo.

Pystymme määrittelemään Elmerille tuotteidemme toimintaan liittyviä tehtäviä automaattisesti laskentaklusterilla laskettavaksi. Pyrimme parantamaan Elmerissä tuotteissamme vaadittavien ominaisuuksien mallinnuskykyjä. Piiriyhtälöiden kehitys on ollut meille tärkein osa-alue muuntajien mallinnuksen takia. Olemmekin onnistuneet tuomaan Elmeriin paljon uusia ominaisuuksia”, Takala jatkaa.

Omatoimista ohjelmistokehitystä

Trafotekissa on onnistuttu kehittämään uusia muuntajien kela- ja häviömalleja ja saatu näihin liittyvä Elmerin arkkitehtuuri kypsäksi piiriyhtälöiden lisäämiselle. Mallien toimivuus on myös käytännössä testattu.

Olemme kehittäneet Elmeristä myös oman mallinnuspalvelusoftan, joka pystyy hallitsemaan kaikki tuotteemme ja pystyy pienillä muutoksilla hallitsemaan kaikki kuviteltavissa olevat uudentyyppisetkin tuotteet. Samalla olemme oppineet paljon uutta. Pystymme nykyisin omatoimisesti tuottamaan uusia ominaisuuksia Elmeriin, joten emme ole täysin kaupallisesti riippuvaisia mallinnuksessa, vaan melko omavaraisia. Haluamme tehdä CSC:n kanssa yhteistyötä, koska olemme kokeneet sen erittäin tehokkaaksi ja hedelmälliseksi”, Takala kuvailee.

Ohjelmakehityksessä ei normaalisti ole vain yhtä suurta ideaa. Ketterät kehitysmenetelmät ovat ohjelmistotekniikassa osoittautuneet tehokkaimmiksi ongelmien kompleksisuuden takia, ja niitä Trafotekissakin käytetään.

Jokainen kehityspäivä Elmerin parissa on kuin suuri palapeli, jota pikkuhiljaa kootaan”,Takala sanoo.

Kehitysideoita on paljon ja niistä luodaan yksi kokonaisuus. Trafotekillä ohjelmistokehityksessä suurina suuntaviivoina ovat virtauslaskennan ja magneettisen mallintamisen kytkettyjen tehtävien kehittäminen sekä tuotteista lähtevän äänen mallintaminen, jotka ovat osa myös SEMTECin tavoitteista.

Elmer sopii yrityksille, jotka eivät pelkää tehdä uutta

Elmer-ohjelmistoa Takala suosittelee yrityksille, jotka tarvitsevat fysikaalista (ja monifysikaalista) mallinnusta tuotteilleen, luottavat osaamiseensa ja haluavat yrittää, eli ”oikeille yrittäjille” jotka eivät pelkää tehdä uutta. Elmerin suurin houkutus on sen muokattavuus: mikäli jotakin ominaisuutta ei ole, sen voi ostaa tai tehdä itse. ”Elmerin ansiosta olemme saaneet paljon kiitosta asiakkailtamme uusista ratkaisuistamme”, Takala päättää.